Γράφτηκε στις .

Βρες έναν Μέντορα!

Οι μέντορες είναι θετικοί άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν να βρεις τα μαθήματα μέσα από τις εμπειρίες σου και να τα χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις μακρύτερα στη ζωή.

Οι Μέντορες είναι ανεκτίμητη πηγή συμβουλών για την καριέρα σου. Ο όρος Μέντωρ προέρχεται από την Οδύσσεια. Ο Οδυσσέας εμπιστεύτηκε τη φροντίδα (καθοδήγηση) του γιου του, Τηλέμαχου, στο Μέντορα, όταν αυτός έφυγε για τον Τρωικό πόλεμο. Ένας ικανός Μέντορας θα σε βοηθήσει να μάθεις και να αναπτυχθείς με το να μοιράζεται μαζί σου τις γνώσεις και τη σοφία του. Με αυτό τον τρόπο, μπορείς να επωφεληθείς από τις δικές του γνώσεις και εμπειρίες, χωρίς να χρειάζεται να υποστείς τις συνέπειες του να προσπαθήσεις να τα μάθεις όλα μόνος σου και από πρώτο χέρι.

Find a mentor

Mentors are positive people who will help you find the lessons in your experience and use them to move forward.
Mentors are an important source of career advice. The term “mentor” comes from The Odyssey. Odysseus entrusted the care of his son, Telemachus, to Mentor when he set out to fight the Trojan War. The best mentors will help you learn and grow by sharing their knowledge and wisdom with you. In this way, you can benefit from their experience without having to suffer the consequences of gaining that experience firsthand.